شیرآلات راسان

 

سه شنبه, 12 اسفند 1393 ساعت 16:11

18 اسفند روز داوری اتاق بازرگانی

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

روز انتخابات، همواره دارای دو پیام برای انتخاب کنندگان و انتخاب شدگان است. انتخابات اتاق بازرگانی هم از این قاعده مستثنی نیست. یک پیام هر انتخاباتی، انتخاب کسانی است که انتخاب کنندگان تصمیم می گیرند بخشی از اختیارات خود را
به آنها تفویض کنند. مانند انتخابات اتاق بازرگانی که در 18 اسفندماه، اعضای این اتاق، هیات نمایندگان را انتخاب می کنند تا به جای آنها در چهارچوب قانون، تصمیم بگیرند.
پیام دوم هر انتخابات، قضاوت و داوری درباره عملکرد انتخاب شدگان دوره قبل است. انتخابات همین است: روز داوری!
روز داوری درباره نمایندگانی که در دوره هفتم در اتاق بازرگانی حضور داشتند و اعضای اتاق در انتخابات دوره هشتم، رای می دهند آیا عملکرد آنها را در 4 سال گذشته، پذیرفته اند یا با انتخاب چهره های جدید، به عملکرد هیات نمایندگان دوره قبل، اعتراض دارند.
به نظر می رسد صدای اعتراضاتی که این روزها از سوی اعضای اتاق بازرگانی، نامزدهای انتخابات و فعالان اقتصادی شنیده می شود، آنقدر رسا و بلند بوده که همه بشنوند و درک کنند که عملکرد هیات نمایندگان در دوره هفتم، چندان مورد رضایت اکثریت اعضای اتاق بازرگانی نبوده است.
به عنوان نمونه یک قیاس درباره وضعیت احتمالی روز 18 اسفندماه، می توان به حضور 254 نفر از اعضای اتاق بازرگانی در کسوت نامزد انتخاباتی برای دوره هشتم، اشاره کرد. حضور این تعداد از نامزدها انتخاباتی در کارزار رای گرفتن از اعضای اتاق بازرگانی نشان می دهد میزان رضایتمندی از عملکرد اعضای هیات نمایندگان دوره هفتم به اندازه ای کاهش یافته که بسیاری از اعضای اتاق، احساس مسئولیت کرده اند که باید کشتی طوفان زده اقتصاد بخش خصوصی را به هر ترفند و حربه ای است، به ساحل امن و امان و ثبات برسانند.
شعارها و دغدغه های اکثر نامزدهای نمایندگی هم نشان می دهد اولین دغدغه بخش خصوصی، بازگشت ثبات به اقتصاد این بخش است. بخش خصوصی، به بودجه شیر نفت متصل نیست. با تغییرات بازار و بی ثباتی در نرخ ها، قوانین صادرات و واردات، قوانین بیمه ای و مالیاتی، ممکن است دچار مشکل شود. کما اینکه می بینیم در 8 سال سیاه دوره حکومت محمود احمدی نژاد، بیش از 60 درصد واحدهای صنعتی، کرکره را پایین کشیدند و در این بین، اتاق بازرگانی، فقط نشست و نظاره کرد.
گفتن کلمات زیبا، انتقاد کردن از خود، انداختن توپ بی کفایتی و بی عملی به زمین دولت و مجلس و نهادهای عمومی، نه تنها مشکلی را از اعضای اتاق بازرگانی حل نمی کند، بلکه باعث می شود نارضایتی از هیات نمایندگان پارلمان خصوصی تهران، موجب شود تعداد زیادی از اعضای اتاق، در انتخابات دوره هشتم، احساس تکلیف کنند تا بتوانند با حضور خود در صحنه، از روند سقوط کسب و کار آزاد در کشور جلوگیری کنند.
اینجاست که حضور اکثریت خاموش در روز 18 اسفند و بیدارشدن آرای خاکستری اعضای اتاق بازرگانی اهمیتی مضاعف می یابد.

مظاهر مرجانی*
*نامزد انتخابات اتاق بازرگانی و مدیرعامل شیرآلات راسان

بازدید 384400 بار
نام:
ایمیل:
شماره تماس:
پیام: